Qui som?
Qui som?
 
Sindicat Independent de la Policia Local
Al novembre de 2020, amb la intenció d'aconseguir una gran organització sindical que pugui aglutinar el major nombre de policies locals del territori nacional i en concret del territori autonòmic de Catalunya, amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'eficàcia de les seves gestions internes, i amb la voluntat de sumar esforços, els sindicats, Sindicat Autònom de Policia dels Policies Locals de Catalunya (SAP-PL), Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) i el Sindicat d'Agents de Policia Local (SAPOL), van començar sessions de diàleg i negociació per aconseguir la possible fusió de les tres organitzacions sindicals.
Es varen consensuar els seus estatuts com a marc de funcionament intern de l'organització sindical que es va denominar SIP (Sindicat Independent de Policia), que al seu torn estaria adherida a FEPOL, composta aquesta federació pels diferents actors socials representatius dels diferents àmbits professionals, tots relacionats amb la Seguretat Pública de Catalunya.
Finalment, el xxx de setembre de 2021 es va celebrar el congrés de fusió de les organitzacions sindicals per donar començament a una nova etapa, aprovant-se els seus estatuts i donant com a fruit l'inici de l'sindicat SIP amb la voluntat de prestar un millor servei i donar el màxim de cobertures als seus afiliats i afiliades, així com treballar perquè tinguin unes millors condicions professionals, econòmiques i socials.
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies