COBERTURES
QUOTA Al SIP-FEPOL gaudiràs dels millors serveis i cobertures des del primer dia (sensecarències, sense obligacions de permanència, sense lletra petita) La quota d’afiliació al SIP és de 10€ mensuals.
ATENCIÓ A L’AFILIAT I A L’AFILIADA
Et truquem! Vam apostar per un sistema en el qual mitjançant la nostra web pots clicar aquesta opció i demanar que ens posem en contacte amb tu en el moment que ho desitgis.
Atenció telefònica tots els dies laborables de 09:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h. Pots trucar-nos al telèfon 933 426 810.
Xarxes socials i pàgina web, estem presents a les xarxes principals, on a més d’estar al dia de les novetats sindicals també podràs demanar informació per aclarir dubtes. Disposem d’una pàgina web constantment actualitzada on trobaràs totes les novetats sindicals i jurídiques relacionades amb la professió i també les cobertures d’afiliat.
La seu social es troba al carrer Malats número 27 (baixos). I el nostre horari d’atenció al públic és tots els dies laborables de 09:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h. A la nostra seu tenim els serveis jurídics amb els quals podràs entrevistar-te amb cita prèvia.
Grups de WhatsApp. Totes les seccions Sindicals dels diferents Ajuntaments tenim un grup de WhatsApp amb tots els afiliats de cada plantilla que vulguin ser-hi. D’aquesta forma millorem la comunicació ente afiliats i delegats i resolem dubtes entre tots.
PÒLISSA SIP-FEPOL
• Suspensió temporal, provisional o ferma, de feina i sou per fets aliens a la voluntat de l’afiliat, fins a 1 any de cobertura del sou ( fins a 40.150€).
• Defensa de la responsabilitat penal i constitució de fiances si fos necessari excepte fets voluntaris, amb dolo o culpa greu. (cobreix àmbit de vida particular).
• Reclamació de danys corporals (àmbit professional o vida particular).
• Reclamació de danys i perjudicis per demandes infundades (àmbit vida particular o professional).
• Assistència jurídica telefònica. Telèfon ARAG 934857438, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores (àmbit particular o professional).
• Reclamació de drets per incompliments de contractes de compravenda de béns mobles (mobiliari, electrodomèstics, etc).
• Reclamació de drets per incompliment de contractes d’arrendament concertats amb serveis de professionals titulats, metges i hospitalaris, viatges, turístics i d’hosteleria, ensenyament i transport escolar, neteja, bugaderia i tintoreria, mudances i serveis tècnics oficials d’electrodomèstics.
• Reclamació de drets per incompliment de la clàusula de garantia d’un vehicle terrestre amb o sense motor.
Totes les cobertures anteriors, excepte la de sou, són també aplicables a la parella de l’afiliat/da, els fills naturals o adoptius menors de 22 anys i els legalment incapacitats sense límit d’edat, sempre que convisquin amb l’afiliat/da.
• SIP-FEPOL disposa d’una assegurança addicional pels afiliats inclosa en la quota que cobreix la mort causada per accident en l’àmbit professional o particular, amb 9.000 euros.
GABINET JURÍDIC
Disposa sempre que ho necessitis d’una atenció ràpida i de màxima especialització i experiència en assumptes relacionats amb el règim disciplinari, assumptes judicials (via contenciosa, social i penal), recursos administratius i assessorament del règim Estatutari en general. SIP-FEPOL té establerts convenis amb els millors bufets d'advocats penalistes de Catalunya per afers penals derivats de l’àmbit professional que així ho requereixin. En aquest cas, SIP assumirà l'import íntegre de la minuta, sens perjudici de la possible reclamació d'una part de la despesa a l'asseguradora. Per ser eficients amb els recursos del sindicat, SIP haurà d'assignar i autoritzar l'advocat que correspongui en cada cas en funció del territori i la gravetat de la causa.
A la FEPOL protegim a més de 13.000 policies a Catalunya i comptem amb 6 advocats treballant a temps complet pel sindicat, més 3 advocats externs addicionals.
FONS DE GARANTIA I SUBSIDI PER EMERGÈNCIES
Malauradament de vegades travessem moments difícils que requereixen amb urgència diners per poder superar-los. Sigui per motius professionals, de la teva salut o de la de familiars, al SIP-FEPOL comptaràs amb possibilitat d’ajuda econòmica per superar aquestes situacions.
Quant a l’àmbit professional, l’assegurança determina un seguit d’exclusions de la cobertura que ens deixen al descobert en alguns casos. No és la intenció del SIP donar cobertura a companys/es que han tingut conductes reprovables des de tots els punts de vista, però sí determinar aquelles que, tot i haver estat condemnades penal o administrativament, considerem que són conseqüència de l’exercici de les nostres obligacions.
És per això que l’objectiu del fons, que està dotat per una aportació econòmica específica, és donar l’oportuna cobertura a:
• Pèrdua de retribucions per resolucions sancionadores o cautelars administratives o penals no cobertes per l’assegurança i en els límits i condicions establertes en el reglament de funcionament del fons de garantia i subsidi de la FEPOL.
• Les despeses directes i/o indirectes originades de la defensa tant administrativa com penal d’aquells supòsits on sigui necessària una assistència jurídica extra a l’ofertada pel sindicat.
En aquest cas i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions policials, es requerirà l'autorització prèvia del sindicat.
• Aquells altres casos, d’àmbit professional o personal, que prèvia petició de l’afiliat consideri oportú el Directori del Fons.
Així mateix, per accedir a les ajudes es crea un barem segons l'antiguitat de l'afiliat al sindicat SIP (es respectaran les antiguitats dels afiliats i afiliades als sindicats fundadors), blint-se els següents paràmetres sobre l’ajuda aprovada pel Directori del Fons:
• D’ 1 dia a 1 any d’afiliació ininterromputs: 25% de l’ajuda.
• D’ 1 any i un dia a 2 anys d’afiliació ininterromputs: 50% de l’ajuda.
• De 2 anys i un dia a 4 anys d’afiliació ininterromputs: 75% de l’ajuda.
• Més de 4 anys d’afiliació ininterromputs: 100% de l’ajuda.
FORMACiÓ POLICIAL RECONEGUDA PER L’ISPC
Al SIP-FEPOL disposaràs d'un ampli catàleg de formació policial de qualitat. Tots els nostres cursos compten amb el reconeixement de l'ISPC.
Anualment disposem de més de 100 accions formatives reconegudes. Comptem amb Institut de formació propi i plataforma virtual CAMPUSFEPOL per organitzar-te la formació a la teva mida.
CLUB FEPOL VIP
Club FEPOL VIP és una APP creada per convertir-se en el punt on milers de companys i companyes podreu aprofitar-vos de pertànyer al col·lectiu més nombrós de policies que hi ha a Catalunya: la Federació de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL).
Hi trobareu ofertes i descomptes de marques punteres, comerços propers, assegurances, immobiliària, etc. a les que tindreu accés només pel fet d'estar afiliats i afiliades a qualsevol sindicat de la FEPOL.
A més, a l’apartat web volem ser una eina solidària!!! Per aquest motiu obrim la porta a les persones afiliades i a les seves famílies que tinguin negocis, a publicar els seus anuncis al nostre web de forma gratuïta.
Ens comprometem que qualsevol ingrés de nivell publicitari anirà destinat íntegrament al fons solidari de la FEPOL, des d'on anualment s'ajuda a moltes companyes i molts companys que tenen problemes greus.
WALAPOL
WallaPol és un espai dintre del web del Club Fepol de compra i venda entre particulars on els afiliats podreu comprar, vendre, llogar, etc., amb la seguretat que el tracte el fareu amb un altre afiliat de la FEPOL.
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies