AMETLLA DEL VALLÉS 
Incompliment en prevenció de salut laboral i seguretat a les dependències policials de l'Ametlla del Vallés 
SIP-FEPOL realitza un informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat de l’actual seu de la Policial Local de l’Ametlla del Vallès,      
 
Volem destacar, que les dependències destinades a la policia local, han de disposar i complir amb tot un seguit de requisit normatius, tant pel que fa a Prevenció de Riscos Laborals, com a seguretat i protecció, per evitar possibles incidents amb la ciutadania. A més a més, aquesta disposa d’uns 17 efectius (1 dona, 1 persona en transició i 15 homes) amb altres persones treballadors més, destinades a tasques administratives, etc... Degut a l’actual situació de risc antiterrorista el Ministeri de l’Interior té activar el nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista activat des de 26 de juny del 2015. En aquest Pla es preveuen i recomanen mesures de protecció per les Policies Locals.

Senyalització, emergència i detecció
Es comprova que pràcticament no existeix senyalització d’evacuació i emergència, ni en sales, vestidors, etc... Cal disposar d’un pla d’evacuació degudament senyalitzat i implementat. A més a més, cal senyalitzar tots els recorreguts de sortida de l’edifici fins a una zona segura exterior.

Vestidors.
Actualment les dependències disposen de dos vestidors de petites dimensions, que limiten el creixement de la plantilla de persones treballadores. Cal remarcar que en l’actualitat hi ha una persona fent transició de gènere. En conseqüència cal aplicar les indicacions de la Llei 11/2014 de 10 d’octubre

Cablejat sense recollir.
En bona part dels despatxos, es pot veure sota les taules, el cablejat que està sense recollir. Per un costat, pot generar caigudes al mateix nivell, per altre, contactes elèctrics i problemes de lipoatròfia sobre tot en les treballadores dones, ja que aquesta malaltia professional afecta sis cops més a les dones que als homes.

Manca de plànols d’evacuació.
En la visita feta al centre de treball NO es va poder veure cap plànol o document indicant les vies o sortides d’evacuació de l’edifici, ni cap punt de confinament o trobada exterior en cas d’emergència o evacuació de l’edificI.

Desordre generalitzat.
Davant de la manca d’espai i magatzems per encabir objectes i caixes en condicions, aquestes s’han col·locat de qualsevol manera a diferents llocs de l’edifici. Al despatx de Suport, passos, la sala d’instal·lacions, al passadís dels vestidors i lavabos, sobre les lleixes, hi ha material decomissat sense cap tipus de control, substàncies de neteja o bidons sense fitxes del productes, lleixes amb objectes amuntegats i amb clar risc caure, etc... Cal dir que un dels espais on s’amunteguen objectes es la sala destinada a quadres de comandament elèctrics. Aquestes sales suposen un risc d’incendi considerable, per tant , han de ser d’ús exclusiu i han d’estar lliures d’objectes.

Les actual dependències de la Policia Local de l’Ametlla del Vallès es troben situades en una planta baixa. El seu accés està orientat a un vial, on l’únic sistema de tancament és una barrera batent. Aquestes dependències en cap moment es van pensar ni dissenyar per encabir un cos policial amb totes les necessitats que aquest requereix, com ja hem comentat amb anterioritat, es tracta d’un edifici concebut per usos sanitaris, per tant, cal dotar-lo de sistemes per garantir la seguretat. Com es pot veure en les fotografies adjuntes , no hi ha cap tipus d’impediment per evitar encastament de vehicles, la trajectòria des del vial no té cap tipus d’impediment ni protecció.

Conclusions
Un cop visitat el centre de treball per part dels Tècnics en PRL de SIP-FEPOL, considerem el següent: 1- Que les actuals instal·lacions de la Policia Local de l’Ametlla del Vallès no es van pensar ni dissenyar per l’ús que se’ls està donant. Es tractava d’un edifici amb un ús sanitària. Degut a aquest fet, part de l’edifici com són les fusteries o vidrieres exteriors, distribució, paviments, etc. No compleixen amb els requisits de seguretat apropiats per un cos policial. Cal iniciar els treballs per crear unes noves instal·lacions o bé adaptar i ampliar les existents sempre que la Llei de carreteres ho permeti (les edificacions es separant segons DL 2/2009 Llei de carreteres). Aquesta nova edificació ha de complir amb els requisits mínim de seguretat i prevenció de riscos laborals segons normativa actual. 2- Actualment manquen espais com es el cas d’una sala per fer escorcolls amb intimitat i garanties de seguretat, sala de brífing, despatxos en general, magatzems i arxius, etc..., cal dotar el centre amb major superfície per poder garantir l’emmagatzematge i creixement de la plantilla. 3- Cal també, dotar l’equipament amb mesures de protecció segons nivell 4 de seguretat i prevenció antiterrorista per usos policials.

SIP-FEPOL
UNITAT ,SERVEI, RESPECTE
      
DATA:31 de Agost de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies