BADALONA 
COMUNICAT RELATIU A LES PROVES D’ACCÉS A LA GUARDIA URBANA DE BADALONA 
  La nostra secció vol expressar la seva indignació i rebuig pel succeït a les proves d’accés a la Guàrdia Urbana de Badalona, que s’ha realitzar el 19 de novembre de 2023.        
 

 Segons hem tingut coneixement, algunes de les respostes de les preguntes de l'examen estaven marcades amb la resposta correcta, la qual cosa suposa una greu irregularitat i una falta de respecte cap als aspirants que s'han preparat amb esforç i dedicació.

 Des de la nostra secció sindical, exigim una explicació i una responsabilitat per part del departament de recursos humans de Badalona, que ha estat l'encarregat d'organitzar i supervisar el procés selectiu.
 
 Considerem que s'ha produït un perjudici econòmic i moral tant per a l'ajuntament com per als opositors, que han invertit temps i diners a preparar-se per a una prova que ara s'haurà de repetir.
 
 S’ha de tenir en compte que, a diferencia del que havia succeït amb anterioritat, aquest any no s’ha contractat una empresa externa que realitzava la elaboració i preparació dels qüestionaris de la primera prova.  

  La nostra secció sindical, ja va sol·licitar que es continués contractant una empresa externa que s’encarregués d’aquesta part del procés, per tal que d’evitar qualssevol tipus d’anomalia o error, com així ja ha succeït.

  Per tot l’esmentat anteriorment, exigim que s'estableixin les mesures necessàries per a garantir la transparència, la igualtat i l'objectivitat en la nova convocatòria de l'examen, que esperem que es realitzi al més aviat possible i amb totes les garanties legals.
 
No podem permetre que es posi en dubte la professionalitat i la integritat de la Guàrdia Urbana de Badalona, que és un servei públic essencial per a la seguretat i el benestar dels ciutadans.

SECCIÓ SINDICAL SIP-FEPOL BADALONA
            
DATA:20 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies