GU BARCELONA 
CURS DE PREPARACIÓ A OPOSICIONS D'ASCENS A CAPORAL/A I SERGENT/A 
Curs exclusiu per afiliats a SIP-FEPOL                  
 
Curs preparació Prova Teòrica
Descripció del curs


• Destinat a afiliats i afiliades al SIP
• Es faran dues edicions de 30 alumnes.
  En funció de la demanda, s'ampliarà el nombre d'edicions. ◦ Una edició es farà al matí, en horari de 9.30 hores a les 13.15 hores. ◦ L'altre edició es farà a la tarda, en horari de 16.00 hores a les 19.45 hores.
• La durada total de la part presencial serà de 52,5 hores. Aquestes estaran repartides en 15 sessions presencials que aniran (segons la previsió inicial) del dia 21 de març al 8 d'abril.
• El preu del curs de preparació de la prova teòrica és de 120€ 

Curs preparació del Cas Pràctic
Descripció del curs

• Es faran edicions de 15 alumnes.
• Una edició es farà al matí, en horari de 9:30 hores a les 12:30. hores.
• L'altre edició es farà a la tarda, en horari de 16:00 hores a les 19:00 hores.
• La durada total de la part presencial serà de 15 hores. Aquestes estaran repartides en 5 sessions que es realitzaran en funció del la calendarització del procés selectiu.
• El preu del curs de preparació de la prova del cas pràctic és de 60€ Components del curs
• Plataforma d'estudi virtual. Amb material didàctic extra i examens per a facilitar l'assoliment dels continguts.
• 15 hores de classes presencials amb professors experts en el plantejament i resolució de casos pràctics.
• Simulació d’examen final (en format presencial) 

Preparació prova psicotècnica
• La preparació de la prova psicotècnica implica la realització de diferents proves i qüestionaris per orientar els alumnes en la superació de les proves de personalitat i comptetències adequades als perfils requerits en cada oposició.
• Aquesta preparació estarà tutoritzada per professionals psicòlegs qualificats, amb les posteriors recomanacions als alumnes per millorar en aquells perfils requerits.
• El preu del curs de preparació de la prova psicotècnica dependrà del nombre d’alumnes. inici inscripcions, 5 de febrer.        

  Més informació: https://formacio.fepol.cat/cursos/               
DATA:2 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies