L'ARBOÇ 
Policies locals de l'ajuntament de l'Arboç farts del seu alcalde 
La totalitat dels agents de carrera de la Policia Local de l’Arboç han sol·licitat una comissió de servei per anar a treballar a altres Policies, ja que estan farts de la gestió del seu Alcalde.           
 

La situació s’ha tornat insostenible a causa de la gestió que està fent el Sr. Alcalde envers la Policia i els seus treballadors.
Els agents han arribat al límit. Durant mesos han estat treballant amb un vehicle de lloguer (sense mampara i havent de portar una garrafa de líquid anticongelant perquè en perdia contínuament) gràcies a la mala gestió d’aquest Ajuntament amb els vehicles policials, molts dies han hagut de patrullar amb el vehicle de la brigada de manteniment o amb un vehicle de substitució (no policial). Durant mesos hi ha hagut una manca de personal, arribant al 50% de treballadors sense cap mena de formació.
Les instal·lacions policials no tenen cap mena de seguretat a l’hora de protegir al personal administratiu o extern que hi treballa, posant en risc la seva integritat. Aquest fet fa anys que s’ha denunciat per part dels agents a causa de diversos incidents que han succeït a la zona de les dependències policials.ç

Contínuament el Sr. Alcalde incompleix la seva paraula amb els seus treballadors, el seu famós “ja ho mirarem”, com en el cas del conveni laboral. En aquests moments, el Sr. Alcalde, ha decidit unilateralment que els Agents de la Policia Local no cobraran les hores extres, sinó que seran compensats amb “temps de més”. El Sr. Alcalde sap perfectament que en el conveni queda regulat que serà el treballador qui decidirà si les hores extres vol que li siguin recompensades amb diners o amb temps, i com sempre, el treballador queda desprotegit en aquest Ajuntament. En els darrers mesos, els agents han hagut de fer més hores extres del que és normal a causa de la mala planificació d’aquest Ajuntament, el qual ha volgut estalviar sous i diners a canvi de la seguretat de poble, per tant, si manca personal, és lògic que per poder mantenir el servei , s’hagi de cobrir aquesta mancança a base d’hores extres, pel fet que és un servei d’emergències.

Si un agent pren mal en una actuació, el nostre Alcalde li treu diners, si un agent ha de cobrar un plus que li pertoca per la seva feina, el nostre Alcalde també n’hi treu. En la primera fase de la pandèmia, els agents van poden assistir a tots els serveis gràcies a la col·laboració ciutadana i a una ONG policial de la qual alguns membres en són socis , els quals van fer donacions de material sanitari (mascaretes, gel desinfectant, guants) als agents, ja que aquest Ajuntament no va facilitar cap mena de protecció. Tot seguit, el Sr. Alcalde, va treure diners (450 euros) al 30% de la plantilla pel fet d’haver estat confinada catorze dies, seguint el protocol sanitari
establert. El fet d’anar en contra dels treballadors és un fet que els agents no pensen tolerar. És del tot sorprenent veure fotografies del nostre alcalde defensant els drets de treballadors d’altres empreses (fet que els agents recolzen totalment) i, en canvi, tracta amb total menyspreu als seus treballadors, arribant al punt, que molts d’ells han denunciat aquest Ajuntament, via Jutjats i Tribunal del Contenciós Administratiu, per incomplir els convenis signats per les dues parts.


Des de l’Ajuntament ja s’ha sentit que es vol tancar aquesta Policia, i els agents manifesten que per tenir-la en aquestes condicions per part del Sr. Alcalde, el millor seria això, TANCAR- LA.

                
NÚMERO DE COMUNICAT:001 -2021 
DATA:10 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies