VALLS 
COMUNICAT DE PREMSA VERS LA SITUACIÓ CRÍTICA QUE VIU LA SEGURETAT CIUTADANA A VALLS 
Els agents de la Policia Local han arribat al límit. La ciutat s’ha convertit en una zona “NO-GO zone”, una ciutat molt insegura, i els agents demanen dia rere dia que s’ampliïn les places dels Policies Locals i que s’apliquin les mesures pertinents, ja que la situació d'inseguretat s’està desbordant i els mateixos agents no poden fer front a tots els requeriments.      
 
Des del SIP-FEPOL entenem que a aquesta situació s’arriba per una clara deixadesa del consistori. Actualment són 31 policies, el que significa una ràtio del 0,7 per mil habitants, quan aquesta hauria de ser com a mínim d’1’5, i així porten més de 15 anys havent de doblar torns de treball, ampliar jornades, anul·lant festes de quadrant, el que ha portat a aquesta situació ja inaguantable i més quan han fet desaparèixer places d’agent.
SIP-FEPOL exigim incrementar el nombre de policies locals a Valls. Policies professionals i no interins, fins a cobrir el mínim d’1,5 per cada 1000 habitants, ratio recomanada pel Parlament de Catalunya a la Moció 154/VI presentada pel G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i aprovada al 2002 per tots els grups parlamentaris.
Durant els mesos d’estiu hi ha hagut una mitjana d’un agent d’atenció al ciutadà i una patrulla de dos agents per torn de treball, i gràcies a que molts agents per diferents motius han hagut de doblar torns o realitzar hores extraordinàries per cobrir aquests insuficients mínims.

L’ajuntament de Valls ha fet publicar en un diari local la “ampliació de 4 places d’agents”. Aquesta noticia que ha indignat el col·lectiu professional és enganyosa, ja que per no cobrir no han cobert ni les jubilacions. S’ha de dir que aquestes 4 places ja estan ocupades interinament o que són per cobrir els agents que han marxat a altres poblacions, per tant si marxen 4 i incorporem 4, l’increment es 0.Un neguit constant que tenen els agents és que quan hi ha un problema d’inseguretat a algun punt de la població, l’únic departament que implica l’Ajuntament és al de la Policia Local, i llencen als agents amb patrulles fixes a un punt o barri, només perquè els veïns callin i es sentin més segurs, però NO resolen el problema.
El problema d’inseguretat de la població és degut a una mala gestió del mateix ajuntament, i és un problema transversal de moltes regidories. L’ajuntament hauria d’implicar altres departaments com serveis socials, urbanisme…etc. Els policies locals creuen que s’hauria de fer un pla de xoc real, i no involucrar només a la policia.

Les instal·lacions policials, tot hi haver estat l’Ajuntament advertit i sancionat pel Ministeri de Treball per les seves deficients condicions, no tenen cap mena de seguretat a l’hora de protegir al personal administratiu o agents, posant en risc la seva integritat a la vegada que no donen ni la més mínima intimitat al ciutadà que ve a denunciar un fet.

Per últim fer públic que, tot i venir a fer hores extraordinàries vulguem o no, aquestes no són pagades en la seva totalitat, si no que són reduïdes al 75 %, quan a la resta de treballadors de l’ajuntament se’ls hi paga al 100%, fent valer un acord de l’any 2015 que tenia una vigència de quatre anys, que segons el departament de Recursos Humans, tot i que estem al 2022 indiquen que encara es vigent.
        
DATA:31 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies