MOLLERUSSA 
MANCANCES EN MÀTERIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN LES DEPENDENCIES POLICIALS DE MOLLERUSSA 
Els tècnics de prevenció i riscos laborals de la FEPOL han realitzat  una inspecció a les dependències de la seva policia local i ha pogut observar com no es compleix algunes normatives en prevenció i en seguretat.        
 
Un cop visitat el centre de treball per part dels Tècnics en PRL de SIP-FEPOL, considerem el següent:
1- Que les actuals instal·lacions de la Policia Municipal NO es van pensar ni dissenyar per l’ús que se’ls està donant. Degut a aquest fet, part de l’edifici com són les fusteries o vidrieres exteriors, paviments, distribució, etc. No compleixen amb els requisits de seguretat apropiats per un cos policial. Cal iniciar els treballs per crear unes noves instal·lacions on es compleixi amb els requisits mínim de seguretat i prevenció de riscos laborals.
2- Actualment manquen espais com es el cas de la manca d’una sala d’armer amb mòdul de seguretat, sala per fer escorcolls amb intimitat i garanties de seguretat, vestidors en condicions, sala de brífing, etc..., cal dotar el centre amb major superfície per poder garantir l’emmagatzematge i creixement de la plantilla.
3- Cal també, dotar l’equipament amb mesures de protecció segons nivell 4 de seguretat i prevenció antiterrorista per usos policials
4- S’ha de dotar el centre de treball d’un pla de manteniment per evitar patologies com les filtracions i humitats.
5- Cal fer la Planificació preventiva i les avaluacions de riscos del centre de treball així com les avaluacions específiques i inespecífiques Finalment i MOLT IMPORTANT, cal que l’armer es situï en un lloc on compleixi amb la normativa vigent D. 219/1996 art. 21 o bé, que es doti el centre de la seguretat suficient i que estigui custodiat segons estableix normativa.

SIP-FEPOL MOLERUSSA

UNITAT,SERVEI,RESPECTE
                
DATA:7 de Juliol de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies